Výroční členská schůze za rok 2017

Vytvořeno: 01.05. 2018

Seznam


Poslední dubnovou sobotu 2018 se uskutečnila výroční členská schůze MSH, na které se bilancoval myslivecký rok 2017. Se svoji zprávou vystoupili členové výboru a kontrolní komise, zdravice také tlumočili zástupci obecního úřadu, zemědělci či daší hosté. Poděkováno bylo zejména členům ale i jejich rodinným příslušníkům či přátelům za pomoc, protože bez jejich účasti by se nedařilo mnoho akcí a povinností zvládnout. Bylo také vzpomenuto na přátele, kteří nás v uplynulém roce opustili. Minuta ticha se držela za dlouholetého mysliveckého hospodáře, p. Ladislava Procházku, a člena výboru honebního společenstva, p. Arnošta Fuchse. Po schůzi se uskutečnil obřad přijímání mezi myslivce, 2 adeptů, Veroniky Šišmové a Libora Šuly, kteří úspěšně složili zkoušky o první lovecké lístek a byly přijati za členy MSH. Nové členy představil myslivecký hospodář a role pasujícího se ujal předseda spolku.

Galerie

© 2011 MYSLIVCI Hrabišín Admin