Výroční členská schůze za rok 2015

Vytvořeno: 10.04. 2016

Seznam


V sobotu 9. dubna 2016 v 15:00 se v Kulturním domě v Hrabišíně uskutečnila výroční členská schůze Mysliveckého spolku Hrabišín, z.s., které se zúčastnilo cca 45 osob. Kromě členů byli zastoupeni rodinní příslušníci, podílející se na aktivitách MSH, adeptky, držitelé povolenek, zástupci výboru honebního společenstva, starostka obce, obecní kronikář a řada dalších hostů. Po oficiálních zprávách předsedy spolku, mysliveckého hospodáře, finančního hospodáře a předsedy kontrolní komise, proběhlo poděkování našim partnerkám za celoroční pomoc při zajišťování veřejných akcí a vyhodnocení nejlepších lovců šelem. Poté se uskutečnil obřad „přijímání mezi myslivce“ našich dvou adeptek, které 2. dubna 2016 úspěšně složily zkoušky z myslivosti. Paní Jitka Šulová prospěla s vyznamenáním a díky jejím znalostem byla vyhodnocena jako nejlepší účastník zkoušek. Stejně tak s vyznamenáním prospěla slečna Helena Procházková, která se v celkovém hodnocení umístila na 3. místě. Obě adeptky tedy excelentně reprezentovaly hrabišínskou myslivost. Vedení obřadu se zhostil předseda spolku, kterému sekundoval myslivecký hospodář, přičemž obřad byl veden v duchu starých mysliveckých tradic a za zvuku slavnostních fanfár, které zajišťovala trubačka ze skupiny Trubači Zábřeh, z.s. Následoval oběd a poté volná zábava, jejíž atmosféru dotvářela živá hudba.

Galerie

© 2011 MYSLIVCI Hrabišín Admin