Výroční členská schůze za rok 2014

Vytvořeno: 15.03. 2015

Seznam


Dne 14. března 2015 se uskutečnila Výroční členská schůze MS Hrabišín, o.s., za účasti členů, rodinných příslušníků a hostů, kterými byli: starostka obce, obecní kronikář a zástupce místních zemědělců. Po oficiálním zahájení následovaly zprávy předsedy MS, mysliveckého hospodáře a předsedy RK, v rámci diskuse zazněly zdravice hostů a tím byl oficiální program vyčerpán. Připraveno bylo bohaté občerstvení a hudba, která dokreslovala zábavnou atmosféru neformálního setkání.

Galerie

© 2011 MYSLIVCI Hrabišín Admin