Výroční členská schůze za rok 2013

Vytvořeno: 30.03. 2014

Seznam


Před koncem mysliveckého roku 2013/2014 se 29. března 2014 konala Výroční členská schůze za účasti myslivců, partnerek, vážených hostů a milých přátel. Mezi čestnými hosty nechyběli pí. Ladislava Holoušová (starostka obce), pí. Jarmila Šindlerová (předsedkyně Klubu žen), p. Čeněk Hořava (kronikář obce), p. Miloslav Boxan (bývalý předseda MS), p. Zdeněk Matoušek (zástupce loveckých hostů), členové honebního výboru a mnoho dalších. Schůzi zahájil předseda MS, jež všechny přítomné přivítal a seznámil je se svou zprávou za uplynulý rok 2013. Stejně tak učinili mysl. hospodář a předseda RK. V rámci diskuse se přihlásili o slovo starostka obce a zástupce lov. hostů. Po oficiální části následovalo „Přijímání mezi myslivce“, kterého se zhostili předseda a hospodář. Přijímanými členy byli p. Karel Pur a p. Pavel Hrubý, kteří se, po úspěšném složení mysl. zkoušek, získání loveckého lístku a zbrojního průkazu, výkonu adeptské praxe a roční zkušební lhůtě, stali řádnými členy MS Hrabišín. Ceremoniál probíhal dle starých mysliveckých tradic a za doprovodu mysliveckého trubače s lesnicí. Po zbytek večera se už jen jedlo, pilo, tancovalo a všichni se velmi dobře bavili.

Galerie
© 2011 MYSLIVCI Hrabišín Admin