Výroční členská schůze za rok 2012

Vytvořeno: 02.04. 2013

Seznam


30. března 2013 se konala Výroční členská schůze MS Hrabišín, o.s., na kterou byli kromě místních myslivců, pozváni zástupci obce, naše ženy a další hosté (HS Hrabišín apod.). Po úvodním slovu předsedy MS, p. Miloslava Boxana, následovala zpráva mysliveckého hospodáře, p. Ladislava Procházky, zpráva finančního hospodáře, Karla Korgera, a zpráva revizní komise. Za člena MS byl jednohlasně přijat p. Karel Pur, který již v Hrabišíně vykonal adeptskou praxi (pod vedením mysl. hospodáře), úspěšně složil zkoušku z myslivosti, získal lovecký lístek, zbrojní průkaz a absolvoval roční zkušební lhůtu, ve které se projevil nejen jako citlivý myslivec, ale i zdatný lovec. Kromě toho se věnuje troubení na borlici, čímž dodává místní myslivosti punc kvality, v podobě řádného dodržování mysliveckých tradic. V rámci diskuse vystoupila starostka obce, pí. Ladislava Holoušová, kronikář obce, p. Čeněk Hořava, zástupce místních zemědělců, Ing. Břetislav Štelc, a dlouholetý myslivecký host, p. Zdeněk Matoušek. Diskutována byla problematika myslivosti v honitbě, ale také na celostátní úrovni (avizovaná novela mysl. legislativy). Po oficiální části následovalo pohoštění v podobě tradičního řízku, bramborového salátu, laskomin, nápojů co hrdlo ráčí a volná zábava... 

Galerie
© 2011 MYSLIVCI Hrabišín Admin