Myslivecká zařízení

Vytvořeno: 13.09. 2011

Seznam


MS má pod svým patronátem řadu přikrmovacích zařízení (krmelce, solné lizy, zásypy…), loveckých zařízení (posedy, kazatelny, záštity…), voliéry pro odchov pernaté zvěře (na rybníce, na statku) a mnoho dalších účelových zařízení, jež byla vybudována své pomocí a na vlastní náklady.

Přikrmovací zařízení sloužící k zajištění příjmu přídatného krmiva v době nouze, ale i po celý rok, jsou rovnoměrně rozmístěna po celé honitbě jak z hlediska geografického, tak z pohledu výskytu zvěře a pohodlného doplňování. V průběhu let se počet zařízení měnil a dnešní stav je takový, že aktivně využíváme 20 slanisek, 2 zásypy a 20 krmelců. Členové je mají rozděleny mezi sebe a na vlastní zodpovědnost o ně pečují a provádí povinné přikrmování a vakcinaci medikovanými krmivy. Navíc si musí každý člen na zimu připravit minimálně 20 q objemového krmiva (seno) a ostatních pochutin pro zvěř. Jadrné krmivo (a sůl) je nakupováno jednotně ze zdrojů MS a poté distribuováno mezi členy dle počtu přidělených přikrmovacích zařízení.

Galerie

Krmelec - zámecký les

Krmelec - Loučky

Krmelec - Polesí Dražník

Krmelec - zámecký les 2

Krmelec - za retranzačkou

Posed - houpačky
© 2011 MYSLIVCI Hrabišín Admin