Hon 2016

Vytvořeno: 29.11. 2016

Seznam


Poslední listopadovou sobotu (26.11.2016) se v Hrabišíne uskutečnil tradiční kateřinský hon na drobnou zvěř. V přísálí KD Hrabišín se sešlo na 37 myslivců a 20 honců, kteří se společně přepravili do Dolní Olešné, kde se uskutečnilo zahájení společného lovu. Po úvodních a organizačních projevech byli všichni účastníci vybaveni reflexními prvky oblečení, které jsou dnes standardní bezpečnostní výbavou veškerých společných lovů. První leč (za mlýnem) byla nejprve kompletně obstavena 2 křídly střelců a protlačena organizovanou řadou honců tak, aby došlo k vyhnání veškeré zvěře z lesního celku. V leči se nacházela zvěř srnčí, daňčí, zaječí a došlo i vytlačení divokých prasat. Ulovit se podařilo 2 ks černé zvěře. Ve druhé leči byla ulovena 3 divoká prasata. Ve třetí leči (hoškův důl) se nacházelo jedno prase, 2 lišky a 2 zajíci, přičemž díky velikosti leče a náročnému terénu se nepodařilo ulovit nic. Po přestávce a občerstvení následovala 4. leč (důl od přehrady k nádraží), kde byl uloven jeden zajíc. Na slavnostním výřadu společného lovu spočinul 1 zajíc a 5 divokých prasat. Ulovené zvěři byla vzdána pocta dle mysliveckých tradic, zazněly fanfáry z borlice a došlo k předání úlomků úspěšným lovcům divokých prasat. Počasí se ten den velmi vydařilo, všichni účastníci si jistě odnesli nějaký ten myslivecký zážitek a na společné chvíle s přáteli na poslední leči budeme dlouho vzpomínat. Děkujeme všem organizátorům za precizní přípravu celé akce, honcům za špičkovou práci v leči, střelcům za ukázněnost a bezpečnou střelbu, svačinářům za občerstvení a osvěžení po zdolávání náročných terénů, našim partnerům za přípravu guláše a tomboly, a také všem, kdo se jakkoli podílí na činnosti hrabišínské myslivosti. Jde o spolkovou a hospodářskou činnost, která zde přetrvává již mnoho desítek let a je naší povinností v ní pokračovat. Ceníme si proto každého člověka, který se do ní zapojí, byť třeba jen účastí jako honec na společném lovu, protože to stále svědčí o tom, že naše činnost má smysl a vytváří něco co má hodnotu pro naši společnost.

Galerie

© 2011 MYSLIVCI Hrabišín Admin