Hon 2012

Vytvořeno: 25.11. 2012

Seznam


Za zvuků loveckých signálů se, 24. listopadu na nástupu před OÚ Hrabišín, sešlo 40 myslivců, 17 honců a 6 lovecky upotřebitelných psů, aby společně strávili den na čistém vzduchu, při procházce po hrabišínských hvozdech a možná i něco ulovili na společném lovu. Za první leč byly zvoleny meze nad Hrabišínem a remízy pod železniční zastávku. Bylo vyhnáno několik zajíců, liška, ale na výloži se neúměrně počtu vystřelených nábojů – objevil pouze jeden zajíc. Následoval rychlý přesun nad trať a druhá leč „Skála“ nevydala ani jeden úlovek. Zato leč třetí „rokle pod ostrůvkem, na hranici s libinskou honitbou“ slibovala úspěch. Šlo o leč poměrně rozsáhlou, v klidné části honitby, kolem potoka a s množstvím mladých hustých porostů, které zvěři poskytují dostatek klidu, krytu i potravy. Výsledek nemile překvapil – liška utekla, několik zajíců taktéž, pouze jeden málo kličkoval před hlavní brokovnic. Honci si však v průběhu leče všimli čerstvých pobytových znaků po divokých prasatech, která už mohla být kdekoliv v okolních lesích. Následovala svačina, v podobě tradičních párků s hořčicí a teplého čaje. „U trianglu!“ Tak by šlo nazvat leč nejpřekvapivější. Už při precizním obstavování mladých a středně starých porostů na hranici s Libinou a Mladoňovem bylo jasné, že v leči jsou divočáci! Střelci připravili jednotné střely do brokovnic, psi se nedočkavě třásli a honci vyrazili. „Prasata, doleva!“ znělo z leče a padaly rány. Nastal klid a asi po 15 minutách se volání opakovala. V leči se zvedla druhá tlupa černé zvěře, kterou vedla zkušená bachyně skrze vysoký nárost tak, že celý její letošní vrch zůstal kompletní. Na výloži se proto objevilo pouze jedno sele z první skupiny. Při přesunu ke „konvalinkovému lesu“ nás všechny překvapilo prase ukryté na mezi, které se v klidu vydalo do lesa pod kopcem. Protože mezi lečemi nesmí být nabita ani jedna zbraň, odešlo bez rány. Na místě zálehu jsme nalezli kapky „barvy“, prase tedy bylo postřelené. Obstavil se les, kam postřelené sele zaběhlo, a sotva honci vlezli do porostu, ozvala se rána a prase zhaslo. V poslední leči u potoka v Loučkách neunikl pouze jeden zajíc. Začalo se stmívat a troubení borlice ukončilo celodenní lov, na jehož výřadu spočinula 2 divoká prasata a 3 zajíci. Na „poslední leči“ všichni horlivě popisovaly zážitky z honu i ostatních mysliveckých akcí, pojídali srnčí guláš a užívaly si chvíle pohody v zelené společnosti, kterou pojí láska k přírodě a zvěři, ale i povinnost redukovat stavy zvěře s ohledem na její negativní vlivy působené na zemědělské a lesní pozemky.

Galerie


© 2011 MYSLIVCI Hrabišín Admin