CHP Bludov 2012

Vytvořeno: 22.04. 2012

Seznam


20. až 22. dubna 2012 se v KD Bludov konala Chovatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené v mysliveckém roce 2011 na správním území ORP Šumperk.  Předloženo bylo 773 trofejí spárkaté a srstnaté zvěře. MS Hrabišín reprezentovalo na přehlídce 14 trofejí srnčích, 2 jelení a 1 dančí. Z toho byl jeden srnec obodován na 118,12 C.I.C. (stříbrná medaile), druhý na 87,00 C.I.C. a třetí preparován pro abnormalitu trofeje (parukář). Jeden jelen byl ohodnocen 146,48 body C.I.C.

Galerie


Lovec: Gabor (4. 7. 2011)

Lovec: Ing. Krňávek (18. 7. 2011)

Lovec: Procházka (21. 5. 2011)

Lovec: Korger (8. 8. 2011)

Lovec: Glanc (18. 6. 2011)

Lovec: Gabor (24. 9. 2011)

Lovci: Ing. Krňávek (26. 6. 2011) a Procházka (27. 6. 2011)

Lovec: Gabor ml. (23. 12. 2011)

Lovec: Gabor (9. 1. 2012)

© 2011 MYSLIVCI Hrabišín Admin